Ben Ellis a George Amor / Sen Segur

IMG_9123

Lle? Siop y Foel, (Cartref Ben) Penmachno

Pryd? Tua 1.30pm, Chwefror 27, 2013.

Mae Sen Segur yn un o fandiau mwyaf unigryw yr SRG ar hyn o bryd ac wrthi’n dathlu rhyddhad eu ail EP – Sudd Sudd Sudd (Recordiau I Ka Ching). Er eu bod yn swnio’n melfedaidd, seicadelig a haniaethol i’r glust, nid ydynt yn brin o gymeriad ac agwedd o gwbl. Y man cwrdd oedd yr hen Machno Inn, Penmachno… naid i’r car ac y fyny’r Foel tuag at gartref teulu Ben, Siop y Foel. Awyrgylch braf iawn yn yr hen dy a George yn cynnig paned o Earl Gray i ni, fel petai’n byw yno… awgrym o hen ffrindiau! Steddodd Ben a dechra ymbalfalu efo paced o rizla… 

Llongyfarchiadau ar yr EP ‘Sudd Sudd Sudd’, swnio’n dda! Sut ymateb ydach chi wedi gael hyd yn hyn?

BE: Brilliant o ymateb actwali, ma di bod yn andros o bosotif. Mae o wedi cael ni i rhif 1 yn y siartiau C2 BBC… sy’n brilliant; am yr ail wythnos rwan dweud y gwir… sy’n dda iawn, doedda ni’m yn disgwyl hynna o gwbl….

GA: Pan ‘da ni recordio deunydd newydd da ni byth yn disgwyl cael ymateb.

Ydych wedi cael mwy o ymateb i Sudd Sudd Sudd na deunydd y gorffennol?

BE: Do oedd y ddau arall, y sengl a’r EP cynta, jest fatha… gadal i bobl wybod bo ni yma ia. Doedd bobl ddim yn cymeryd llawer o sylw o hynna… da ni di codi lefal arall efo hon rywsut.

Pob un ar I Ka Ching?

BE: Oedd y sengl caset Sarah / Nofa Scosia ar I Ka Ching a’r EP Pen Rhydd ar Recordiau Cae Gwyn. Mae Gwion, Gruff a Dan fel angylion, ma nhw ‘di neud popeth i ni… ‘da ni mor ddiolchgar!

Ymateb da yn fyw?

BE: Do, brilliant… mae na cwpl o ganeuon o’r EP newydd sydd weithia mor abstract…. ‘di bobl ddim yn siwr os dy nhw fod i glapio neu beidio (yn actio gig punter ansicr..)

Mae wastad teitlau a geiria haniaethol a diddorol i ganeuon SS, bron yn ‘Fabinogaidd’ ar adegau. Cytuno?

BE: Cytuno’n llwyr…

GA: Da ni ddim isio fo swnio fel ein bod ni’n airy fairy na’m byd. Ma penna ni yn y gwynt braidd weithia… so ella bod hynna’n dod drosodd yn y lyrics pan ‘da ni’n sgwennu am bethau od…

BE: Ia… ond rhan fwyaf o’r amser, da ni’m yn actwali gwybod be mae’r geiria’n feddwl tan ar ol i ni sgwennu geiriau, a da ni’n sylweddoli… oh “…yli be da wedi sgwennu, ma reit cwl actwali.”

Mae gwrando ar Sen Segur fel profiad sy’n golchi drostat, yn hytrach na rywbeth ti’n ddarllen mewn iddo yn ormodol… ydi hyn yn fwriadol?

BE: Dwi’n meddwl fod o, yn bersonol.. dim yn siwr am yr ‘ogia. Yn lle bod bobl yn ffigro allan be ma’n feddwl, dwisho nhw deimlo fo…. a cymeryd o on board fel bod y music a’r person sy’n gwrando yn un.

IMG_9105

Mae rywbeth am eich swn sy’n cyffwrdd seicadelia obscure y 70’au, ydi pawb yn y band yn rhannu’r un angerdd?

GA: Erbyn hyn yndan. Da ni’n gwrando ar groestroiad eitha eang o fiwsig rili. Er engrhaifft, ti’n cerdded mewn i stafell Ben weithia a ma gwrando ar Hip Hop….

BE: Dwi lyfio Hip Hop… oh my God! (edrych i’r nefoedd efo gwynab dod!)

GA: Neu ma Daf sy chwara gitar efo ni, mae o’n obsessed efo metal…

BE: Mi oedd o…

GA: Mi oedd o…

BE: Dim gymaint dim mwy, mae mwy mewn i…. os dio ddim yn gwrando i seicadelia, fel arfer ma’n jazz fusion…. riffs…

GA: Da ni wrth ein bodda efo bandia megis Caravan, ar y funud da ni’n gwrando ar band o’r enw Tame Impala

BE: (wrth sibrwd) Oh brilliant!

GA: Wooden Shjips…

BE: Animal Collective…. a petha amlwg fel My Bloody Valentine, Brian Jonestown Massacre.

Mae’n siwr sa ti gofyn i’r bandia yna am ddylanwadau, fysa nhw’n edrych nol i’r 60’au / 70’au. Oes na fand o’r cyfnod yna’n sefyll allan?

BE: Pink Floyd, straight up ia…. Pink Floyd!

GA: Ges i epiphany wrth wrando ar Dark Side of the Moon…. heb droi nol!

IMG_9107

Rydych wedi bod yn gweithio efo Huw Owen (Mr Huw). Sut brofiad oedd hynny?

BE: Ffycin brilliant. Roedd o’n gwbod yn union be oeddan ni’n edrych amdano, heb i ni orfod deud….. oedd o’n gwbod yn union be oeddan ni isio heb hyd yn oed esbonio. Oedd o’n deud “be os da ni neud hyn?” … ac oedd o’n swnio’n dda…

Cynhyrchu oedd o?

BE: Ia, oedd o’n helpu ni efo’r instrumentation a be oedd o meddwl dylsa mynd mewn iddo, ond dim gymaint fel bod o’n cymeryd drosodd… jest gadal i neud be oeddan ni isio. Lot o hwyl…. one of the lads ia.

GA: Deoddan ni ddim isio’r swn y recordings bod yn rhy wahanol i’r swn yn fyw, mae Huw wedi dal hynna.

Be ydi’ch cof cerddorol cyntaf?

BE: Rumours gan Fleetwood Mac, nes i dyfu fyny efo’r album yna pan oni’n byw yn Padog cyn symyd i fama. Mam yn gwrando ar y vinyl yna’n solid…. a Bryan Adams… don i’m gymint mewn i Bryan Adams ond nath Fleetwood Mac aros yn y cof…. swn gwahanol ia. Seicadelia di bod yna erioed…

GA: Dwi meddwl pan oni’n tyfu fyny yn Cae Gwyn oedd stafell fi reit wrth ymyl stafell Dan (ei frawd), so oni’n tyfu fyny’n clwad y stwff oedd o’n chwarae… so er bo fi ddim yn massive ffan ohonyn nhw dwi’n nabod y back catalogue i gyd – bandia fel… Crowded House, Supergrass, SFA… pethau felna. Subconciously wedi tyfu fyny yn gwrando ar heina…

BE: A Metallica!

Dwi am enwi ffrwyth…. wedyn, dwi isio chi ymateb iddo’n syth! Gall yr ymateb fod yn air, swn, ystum, siap corff…. unrywbeth!  – TANGERINE.

BE: Oh what!!???

(chwerthin nerfus rhwng y ddau)

Ydi hyn yn ymateb???

Ydi, y syniad ydi mod i’n disgrifio’r ymateb wedyn…

BE: Satsuma…. (chwerth) what do you think of that then?

(chwerthin)

IMG_9109

Be mae’r SRG angen i fod yn well?

GA: Mae na mor gymaint o musicians da…. (saib) ond dwi meddwl bod na ddiffyg bandia tanddearol does?

BE: Heb enwi neb, cos dwi’m isio offendio neb cos mae lot ohonyn nhw yn ffrindia gora efo ni…. (saib) ond mae na mor gymaint o musicians ffycin amazing yn yr SRG ond ma nhw’n chwarae’r music anghywir, dim ‘anghywir’… cos dyna be mae nhw’n enjoio. Ond, mae angen rywbeth gwahanol dwi meddwl gan fod na ormod o fands yn chwara rhythm’n’blues neu indie… neu pop, punk neu acwstic… mae angen rwbath hollol wahanol er mwyn cal y generations nesa… cael yr ymwybyddiaeth fyny ia.

So ydi’r genre’s yna yn beth drwg? e.e. mae ‘Indie’ yn gae mawr o ardulliau cerddorol…

BE: Na, dim yn dweud fod o’n beth drwg o gwbl… jest deud fod na ormod o hynna’n mynd ymlaen ia, dos na’m digon o wahaniaeth rhwng bandiau. e.e. allai wrando ar un band ar y radio a meddwl na band arall ydyn nhw.

Be ydi ‘tanddearol’ i chi?

GA: Dwi meddwl dylsa bobl teimlo mwy o ryddid…

BE: Peidio trio swnio fel rhywyn arall…

GA: Gneud rywbeth mwy atyniadol… rywbeth sy’n (saib) …gall hyn swnio’n cliché; ond meddwl tu allan i’r bocs!

Mae rhywun yn cynnig £1,000 i Sen Segur ar yr amod eich bod yn prynu rywbeth cerddorol, be?

BE: Studio time a….. (saib) flange pedal! (chwerth)

IMG_9116

Pa gwestiwn fyse chi’n gofyn i chi’n hunan?

Y CWESTIWN: Pa fobl o’r SRG fysa chi’n licio yn eich ffantasi band?

GA: Na’i ddewis y rhythm section, gei di ddewis y lead section.

BE: Ok

GA: Ar y dryms, fyswn i’n licio Robin o Bandana….ma’n anhygoel. Ar bass fyswn i’n lico…. (saib hir)…… meddwl di am y lead section….

BE: Ok.. yyymm… faint o guitarists da ni’n gael? Un ta dau? OK ar lead guitar fyswn i’n cael Llyr Tom Tom, Llyr Parri (Jen Jeniro / Cowbois) everytime! Daf Eitha Tal ar rhythm….

GA: Bass, fyswn i’n rhoi boi Cresion Hud…

BE: Vocals? (Ben yn gneud swn meddwl rhyfedd…. chwerth!) Fyswn i’n licio deud Pearl. Ond ma Llyr a Daf a Pearl wedi bod mewn band arall efo’i gilydd yn barod… so basically fysa fo’n Jen Jeniro reunion ond efo dau aelod arall.

Pwy ydi Pearl?

Eryl Jones (canwr Jen Jeniro) , nath o joinio’r tim peldroed pan oedd o’n ifanc a doedd y coach methu deud Eryl, so oedd pawb yn galw fo’n Earl… ac aru nhw jest adio ‘P’ ar ei flaen o… so ma pawb yn galw fo’n Pearl, ers blynyddoedd wan!

(chwerth!)

BE: Keyboards?

GA: Gruff y Niwl!

Be di cynlluniau Sen Segur am weddill 2013?

GA: Mwy o gigs…

BE: Lot mwy o gigs gobeithio, sa fo brilliant cal shit loads o offers! Ond ma’n anodd cal hynna i ddod i ti sa ti gneud wbath amdano ia?

GA: Gorffen sgwennu album

BE: Ia… gorffen sgwennu album o ganeuon newydd. A sneak peak i chi… ma mynd i fod ar vinyl!

Vinyl yw’r dyfodol…

BE:  The past, present and future! (mewn acen Americanaidd)

IMG_9127

Prynwch Sudd Sudd Sudd gan Sen Segur o’ch siopau lleol / iTunes | Recordiau I Ka Ching

Dolenni eraill:

Recordiau Cae Gwyn

Mr Huw

Ceri.C / Twmffat

IMG_8992
 
Lle: Swyddfa wag, Yr Hen Co-op, Blaenau Ffestiniog. (swyddfa Antur Stiniog.)

Pryd?: Amser cinio, Ionawr 31, 2013

Mae Ceri C yn un o wir rocars Cymru, os nad y byd! Hawdd iawn yw dychmygu’r gwr o Stiniog yn dadla efo rhywyn fel Liam Gallagher mewn ryw far cefn, llawn hangers on. Ond, mae’r SRG (Sîn Roc Gymraeg) ychydig yn wahanol lle mae rhan fwyaf o’n arwyr yn gorfod gweithio 9 – 5 er mwyn cynnal eu creadigaethau cerddorol. Mae Ceri.C yn ennill ei fara menyn drwy weithio gyda Antur Stiniog, menter cymunedol sy’n arbenigo mewn gweithgareddau awyr agored ym Mro Ffestiniog. Roedd yn aros yn eiddgar amdanom yn ei trêdmarc côt mynydda a  jîns, fel petai’n barod i daclo’r mynydd uchaf! Coffi, un siwgr os gweli di’n dda…

Yr albwm diweddaraf – ‘Tydi Fama’n Madda i Neb’, mae’n cychwyn efo’r gân ‘Bwt Sêl’… sy’n swnio fel criw o gaethweison Cymraeg yn gosod rheilffordd yn y deep south UD yn yr 18oo’s, esbonia.
 
Arghh!! (bloedd wrth afael ar ei ben) yyyy… doedd o ddim i fod i swnio felna, ond yn licio’r esboniad yna. Ym…. dwi’m yn gwbod, nath yr ysbrydoliaeth ddod drwy cymysgedd o farddoniaeth R.S.Thomas a cerdded rownd bwt sêl Porthmadog efo’r plant.

… dy blant di?

Fy mhlant i ia, a Nyfain (ei gymer a Mam y plant) sydd ddim yn blentyn i mi…  (Chwerth, yna sobri’n sydyn)

Ia, mae hanfod y gân, mae’n siwr, yn sôn am werthu’n gwerthoedd yn ormodol i’r bwystfil, that is – cyfalafiaeth a globalization.. ond mae hynny’n frwydr byd eang nid jest brwydr fel ni’n Cymry, dwi mond yn uniaethu efo ni’r Cymry gan fy mod i’n Gymro, yn amlwg!

Ers Twmffat, mae’n anodd gwahanu Ceri C y cerddor, o wleidyddiaeth. Doedd dy rôl yn Anweledig ddim mor uniongyrchol wleidyddol, pan ma’n dod i ganeuon yn enwedig…

Cytuno, dwi di cal mwy o ryddid efo Twmffat, ma’n llai o collective ella nag oedd Anweledig. Hefyd… yn lle mynd yn fwy laid back fel dwi’n mynd yn hyn…. dwi’n mynd yn mwy blin mewn ffordd; sy’n beth drwg, cos dio’m yn dod allan yn y ffordd gora, ond… ers bod yn gweithio ym Mlaenau Ffestiniog, yn oed gwaith felly…. ti’n sylwi lot mwy ar anghyfiawnder y byd hefyd cos pan ti’n ifanc ti jest mynd amdani dwyt? Ond, pan ti mynd yn hyn, enwedig pan ti cal plant a ballu, ti sylweddoli ….ffyc me, ma’n eitha gwallgo allan yn fana. Sut gall bobl beidio bod yn flin?…. ond ma na ffordd o bod yn flin a gneud o mewn ffordd mwy iach ella…..

(saib)

….sut ffwc dwi fod i fynd nol i ngwaith ar ôl siarad felma rwan?

(chwerth!)

IMG_8998

Miwsig yn gyffredinol, sut ddaeth o i dy fywyd?

Yyyyy… ma dylanwada yn eang. Dylanwada drwy Anweledig yn amlwg…. does na’m un genre yn clymu fi lawr. Dwi’n cofio gwrando ar stwff Eurythmics drwy Mam a Bob Dylan drwy Dad. Dwi’n cofio Mam yn prynu hen Saab o Dinas Mawddwy gan ryw ffarmwr, oedd o jest yn ogla o dail gwarthag i gyd, ond be oedd yn y glove compartment oedd tâp Steve Eaves… aeth hwnnw’n styc yn y peiriant wedyn, cofio hwnnw’n cal effaith arnai.

Ti cofio pa dâp oedd o?

Croen Denau dwi meddwl. A…. yyyyy…. War of the Worlds hefyd am ryw reswm!

Mae Twmffat yn gymysgedd o arddulliau cerddorol, ond yn Gymreig iawn iawn yr un pryd. e.e. fysa “cofia geiria dy Daid..” ddim run peth yn Saesneg na fysa?

Na, na fysa…  be sy neud petha’n Gymreig ydi cyfeillgarwch dwi meddwl. A bod y criw o gerddorion yn deall eu gilydd…. y rheswm nes i sgwennu’r lein yna oedd gan bod Phil yn ista wrth fy ochr (yn y stiwdio) a dwi gwbod faint o bwysa ma Phil yn rhoi ar hanes, ac o le ma’n dod, yn ei fiwsig. Ma siwr bod music o Mali ddim yn swnio’n iawn yn Saesneg chwaith, er bod rhai geiria yn…  mae o yn dy esgyrn di a dy enaid di dwi meddwl.

Dave R Edwards, dylanwad?

Yndi, ond… cyn gymaint a ma unrhyw beat poet neu beth bynnag twbo? Kerouac a heini i gyd, bobl sy’n meddwl chydig bach tu allan i’r box. Ond, swn i’m yn deud fod o’n ddylanwad ‘all consuming’ o bell ffordd, fyswn i’n deud bod Bright Eyes neu Manu Chao yr run mor bwysig…. jest bobl sydd efo rwbath i ddeud, neu teimlo bod gennyn nhw… er bod neb yn ffycin gwrando! (chwerth!)

IMG_8971

Ydi tirwedd neu lleoliad yn chwarae rhan pwysig yn dy gerddoriaeth?

Bendant, yn reddfol… ma’n rhan o pwy wyt ti. Mae beth bynnag ti’n deimlo yn mynd i ddod allan mewn unrhwy ffordd foed o’n tiwn, be ti sgwennu, rant meddwol… ti’n product o dy gymuned a dy dirwedd.

… ti ddim yn byw ynghanol skyscrapers ond rhwng mor a mynydd…

Exactly ia.. mae hynna’n wir. Mae’r meddwl hefyd yn ehangach… ti gwbo, ti’n dianc i rywle arallfydol e.e. mae Cwmorthin yn mynd a chdi i rwla, top mynydd…. ma skyscrapers yn mynd a chdi, fel Clash, i rwbath mwy urban, ghettos neu rwbath….

Be ma’r SRG angen i fod yn well?

Hyder, bod ni mewn sîn… hyder ynddi… be da ni newy siarad amdano – tirwedd, Cymreictod – hyder. Peidio trio efelychu ddim byd, dwi’m yn gwbod…

Sut ma gneud hynny heb edrych yn fewnol?

Ia, ia… natho ni rioed edrych yn fewnol, yn hytrach bobl eraill oedd yn edrych yn ‘fewnol’ arna ni ella…. yyy dwi’m yn gwbod, ffycinel. Os fysa ti’n ffeindio ateb i honna de… gen pawb i ddadleuon does? Rhys Mwyn ac ati…  ydi’r sîn roc mewn trafferth? Ta jest esblygu me o?

Mae rhywun yn cynnig £1000 i ti ar yr amod dy fod ti’n prynu rywbeth cerddorol, be?

Yyyy, gold plated kazooo! (chwerth!) Neu wbath i ddal can o gwrw’n sownd i mic stand ar y llwyfan! Na… fyswn i’n prynu…yyy … gen i mor gymaint o tiwns yn fy mhen ond dwi rioed di darganfod y mynadd i ddysgu, ti gwbo.. dwi bron a delvio mewn i iPad a Garageband cos ma Phil a Al (aelodau Twmffat) yn neud hynny….

Cwrs meddalwedd?

Ia cwrs i ddysgu sut i ddefnyddio’r petha ma, a bo chdi’n garantid o tiwn ar y diwedd.

Pa gwestiwn fysa ti’n gofyn i chdi dy hun?

Gallai’m gofyn cwestiwn i fi’n hun, cos dwi’n gwbod be di’r ateb… hyd yn oed os dwi ofn deud yr ateb, di hynna ddim yn gneud sens o gwbl. Dwi’n gofyn lot o gwestiynau i fi’n hun… a fel Twmffat ella dyna dwi neud  – gofyn lot o gwestiynau i fi’n hun a wedyn trio gal o allan ar record.. ond mae o’n twyllo braidd cos dwi ddim yn cyfleu yr ateb…. (chwerth hurt!)

Hwyrach na’r cwestiwn ydi – sut mae blaenoriaethu?

Ia hwrach… mae na ormod o gwestiynau i roi ateb onest!

Oes na brosiect newydd ar y gweill?

Oes… yyy, but it shall remain nameless for the time being. Dwi’m yn siwr os di Twmffat wedi cyrraedd pinacl i fod yn onest, dwi’m yn siwr… dwi heb siarad efo’r gweddill, ond mae na deimlad ella bod, yn sicr o’n ochr i… bod… anger is an energy… wedyn ella ai yn flin am chydig bach, dechrau chilio allan…. eniwe… ond, mae hynna’n anheg chydig bach cos da ni wedi dechra creu…. eniwe, dwi mynd off.

yn y Morgan Lloyd, C'fon

yn y Morgan Lloyd, C’fon

TWMFFAT – Hanesydd (You Tube) oddiar yr albwm diweddaraf – ‘Tydi fama’n madda i neb’ (Recordiau BOS 2012)

Gallwch ddilyn Twmffat ar Facebook