Elan, Marged a Gwilym Rhys / Plu

IMG_9420

Lle? Lluniau – Y Pengwern, Llan Ffestiniog. Cyfweliad – ebost.

Pryd? Wythnos olaf Awst, 2013.

Melodiau, harmoniau a threfniadau ysgafn a phluog sydd a’r gallu i sgubo hen ddail o’ch enaid. Dyma un ffordd o ddisgrfio cerddoriaeth Plu mewn brawddeg, yn wir… mae’r triawd gwerin amgen teuluol o Fethel yn brysur mynd o nerth i nerth. Ers cychwyn nol yn haf 2012 maen’t wedi llwyddo i ymddangos ar y teledu, rhyddhau albwm, perfformio llwyth o gigs… ac i guro nhw i gyd – cyfweliad Brythonicana! Gan fod mis Awst yn fis hurt, roedd hi’n anodd iawn trefnu cyfarfod efo nhw wyneb yn wyneb dros beint ne ddau i recordio. Penderfynwyd felly cyfarfod yng ngwyl Llan Ffest (iniog) / Penllanw Pengwern ar Ddydd Sul gwyl y banc i dynnu lluniau, yna… gwneud y cyfweliad dros ebost. Pam ddim? ….. llai o waith teipio! (…ahem). Roedd eu perfformiad yn y Pengwern yn iasol dros ben, i feddwl mai nhw oedd y cyntaf ymlaen. Gan fod y llwyfan mewn marcî roedd y gynulleidfa’n sipian amrywiaeth o gwrw lleol yn yr haul tu allan, ond yn gwrando’n astud, ac yn hael iawn eu cymeradwyaeth…

Llongyfarchiadau ar yr albwm, sut ymateb hyd yn hyn?

Marged: Gwych a gwell na’r disgwyl! Cawsom ymateb anhygoel yn yr Eisteddfod, a gwerthu dipyn o CDs. Rhaid diolch i lot o bobl sydd yn plygio’r albwm fel dwnim be!

Elan: Dwi’n meddwl y rhan gora ydy cael copi caled yn dy law, yn enwedig gan ein bod ni mor hapus efo’r clawr a’r cysodi.

IMG_9379

Mae lleisiau teulu yn harmoneiddio wastad yn asio, yda chi wedi canu fel triawd erioed?

Elan: Dim yn gyhoeddus, ond yn anymwybodol o gwmpas y ty mwy na thebyg.

Pwy di’r bos?

Gwilym: Elan! …a Marged ydy’r seceratary.

Elan: Ma Gwil yn licio rhoi ei droed i lawr ar rhan fwya o faterion!

IMG_9418

Lot o werin amgen yn y sîn ar y funud, pam? Oes dylanwadau arbennig?

Gwilym: dros y cwpl o flynyddoedd diwethaf mae’n niddordeb i mewn hen ganeuon gwerin wedi tyfu yn aruthrol a mae’r diddordeb hwn yn dechrau ymledu i’n chwiorydd hefyd. Mae Elan a Marged efo mwy o ddiddordeb mewn bandiau Saesneg neu ryngwladol fel The Staves a First Aid Kit (bandiau teuluol eraill!).

Marged: Mae’n anodd ateb pam bod y genre mor gryf ar y funud. Bosib bod mwy o ddiddordeb mewn cymysgu’r hen a’r newydd. Ail wampio traddodiadau drwy defnyddio hen harmoniau ac alawon mewn ffordd gwbl wahanol. Dydy pobl ddim ofn arbrofi.

Elan: Mae dylanwadau yn cael eu taflu o gwmpas y lle o fewn yr SRG, syn beth gwych dwin meddwl. Da ni bendant wedi ein dylanwadu gan artistiaid fel Cowbois Rhos Botwnnog a Lleuwen.

IMG_9383

Gwil, ti’n brysur iawn efo un o fandiau mwyaf poblogaidd yr SRG ar y funud, Y Bandana… ymateb da i’r albwm newydd?

Gwil: Ia, mi yda ni newydd ryddhau ein hail albwm: ‘Bywyd Gwyn’ ar label Copa ac mae o wedi cael ymateb da iawn hyd yma. Mae’n neis iawn i mi gael mwy nac un cyfrwng i berfformio a ryddhau fy ngherddoriaeth.

IMG_9422

…oeddet hefyd yn ran o’r prosiect gwerin ‘10 mewn bws’, sut brofiad?

Profiad gwych a bythgofiadwy. Cael teithio cymru benbaladr yn dysgu am y traddodiad cerddorol cyfoethog sydd genym a chael creu miwsig efo cerddorion anhygoel.

IMG_9387

Mae na dalent aruthrol yn yr SRG ar y funud… be sy’n y dwr?

Elan: Mae na bobol brwdfrydig iawn allan yna syn arwain y ffordd o ran trefnu gŵyliau a gigs aballu, a ma hynnyn creu amgylchedd briliant i fandiau ifanc allu cychwyn magu hyder. Cyn belled bo na bobol fel na yn bodoli, maer sîn yn mynd i fod yn grŷ dwin meddwl.

IMG_9375

Mae na ddelwedd ‘Pluog’ amdanoch (mewn ffordd ‘ysgafn’ / ‘tri blond’ / ‘heulog’ eich agwedd)… a gydag Elan yn brif leisiydd, mae Marged a Gwil fel petai nhw’n ‘adain’ cefnog pob ochr. Ydych yn meddwl am ddelwedd? Ta gadael i bethau ddigwydd yn organig?

Marged: Dim yn ymwybodol! Mae’r ffaith ein bod ni’n frawd a chwiorydd yn helpu siwr o fod gan ein bod ni’n benthyg dillad ein gilydd aballu.

Elan: da ni bendant ddim yn meddwl am ein delwedd fel grŵp, mwy o beth unigol di huna mashwr.

Be di’ch hoff jôc ar y funud?

Pam bod sam tan allan o waith?..’sam tan.

IMG_9413

Cwestiwn delfrydol mewn cyfweliad? (cwestwn i chi’ch hunan)

Elan: Beth di fy mreuddwydd cerddorol?

Cael fy seinio gan Jack White ar third man records a recordio album hefo Dylan Le Blanc. Hehe.

Be nesa?

Marged:Mae ‘na chydig o ganeuon newydd ar y gweill. Mae’n anodd ffeindio amser i ddod at ein gilydd am fwy na hanner awr i gael eu marfer! Bydda Elan yn symyd i Aberystwyth i ddysgu fis Medi, a Gwilym i astudio, a finna yn mynd nol i’r brifysgol ym Mryste yn fuan, ond mae Gwyl Gwydir penwythnos yma wedyn Swn ym mis Hydref.

Elan: swnin licio meddwl bydd ein sŵn ni yn gallu dyfnhau ac aeddfedu. Swni wrth fy modd yn arbrofi llawer mwy yn y dyfodol agos.

IMG_9408

Albwm. Plu – Plu ar gael o http://sadwrn.com

Label. http://sbrigynymborth.com

Cwmwl sonig Plu – http://soundcloud.com/pluband 

Cwmwl sonig Y Bandana – http://soundcloud.com/ybandana