Amdanom

Cylchgrawn ar-lein sy’n cyfweld artistiaid cerddoriaeth Cymreig mewn lleoliad o’u dewis.

Un lleoliad, un dictaphone a chwmni da…  syml.

2 comments on “Amdanom

  1. wyn says:

    stwff da hogia.. cyfweliad aron yn grêt! daliwch ati

  2. brythonicana says:

    Iawn Wyn? Sud wti? Mwynhau’r busnas cyfweliada / ffotos ma… fy alter ego newyddiadurol!

    Welai di fuan.

    Gai Toms

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s